Thuis » Reserveren » Voorwaarden

 

Voorwaarden

Algemeen:
1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de huurder, als voor de verhuurder.
1.2. De verhuurder verplicht zich contractueel het gastenverblijf ter beschikking te stellen, overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering. Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving binden de verhuurder niet.

Reserveren:
2.1. Reservering van het gastenverblijf Huis de Beukelaer geschiedt via de reserveringspagina, via e-mail of telefonisch.
2.2. Door slechte ervaringen ontvangen wij geen groepen jongeren onder de 28 jaar.

Huurovereenkomst:
3.1. Nadat je ons hebt laten weten dat je Huis de Beukelaer wilt reserveren voor een bepaalde (en beschikbare) periode, ontvang je van ons een boekingsbevestiging en de huurvoorwaarden. Controleer a.u.b. goed alle daarop vermelde gegevens. Zodra het aangegeven bedrag overgemaakt is, is 50 % van het totale huurbedrag, laten wij je dat weten via een e-mail of per brief, de zogenaamde reserveringsbevestiging.
3.2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgelegd: de huurperiode, aankomst- en vertrektijd, het huurbedrag (zijnde de huursom en de verplichte toeslagen), de waarborgsom de betalingstermijnen en de huurvoorwaarden.

Prijzen:
4.1. Genoemde prijzen zijn bindend.
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.

Betaling:
5.1. Na ontvangst van 50% van het afgesproken huurbedrag, is de reservering van kracht.
5.2. De resterende 50% dient 14 dagen voor de gereserveerde datum ontvangen te zijn.
5.3. Bij boekingen binnen 14 dagen voor de gereserveerde datum dient het totale huurbedrag overgemaakt te worden.
5.4. Bij reserveringen van meer dan 9 maanden vooruit, kunnen 3 betalingstermijnen overeengekomen worden.

Annuleringen:
6.1. Annuleringen meer dan 2 maanden voor aanvang van het verblijf: terugstorting van het betaalde voorschot minus € 50,- administratiekosten.
6.2. Annulering minder dan 2 maanden voor aanvang van het verblijf: kosten 50% van de afgesproken huursom.
6.3. Annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het verblijf: kosten 100% van de afgesproken huursom.

Waarborg:
7.1. De waarborgsom van € 200,– heeft voornamelijk een preventieve bedoeling en dient ter dekking van eventuele schades aan de eigendommen van de verhuurder.
7.2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de medehuurders en voor eventuele gasten.
7.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de eigendommen van de verhuurder, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden.
De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar uitgenodigde medehuurders en of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.
7.4. Wanneer schades direct gemeld worden, kan overleg met de verhuurder gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
7.5. Evidente gebreken aan het gastenverblijf of inventaris dienen, binnen twee uur na het betrekken van deze, aan verhuurder gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de verhuurder na je vertrek gedaan.
7.6. De waarborgsom wordt binnen veertien dagen na je vertrek onder aftrek van eventuele kosten/schades teruggestort.

Aantal Personen/Huisdieren:
8.1. Huisdieren kunnen alleen in overleg vooraf en onder voorwaarden meegenomen worden.
8.2. Het maximum aantal personen dat kan logeren in het gastenverblijf is 12 (13 is bespreekbaar), kinderen in een kinderbedje niet meegerekend. Bij overschrijding hiervan wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het gastenverblijf geweigerd zonder terugbetaling noch willekeurige vergoeding.

Aankomst- en Vertrektijden:
9.1. De in de huurovereenkomst genoemde aankomst- en vertrektijden dienen strikt nagekomen te worden.
9.2 Het huis is beschikbaar vanaf 15.00 uur. De standaard vertrektijd is 11.00 uur, maar je kunt dit tegen vergoeding verlengen wanneer er geen volgende aansluitende reserveringen zijn.
9.3. Wanneer de huurder op een andere tijd dan vermeld in de huurovereenkomst wenst te arriveren, dient hij/zij dit voor aankomst bij de verhuurder te overleggen.
9.4. Bij het overschrijden van de vertrektijd, zonder overleg met de verhuurder, kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht, indien er geen aansluitende reserveringen zijn voor die daarop volgende tijd. Het resterende bedrag dient vooraf te worden betaald.

Huisregels:
10.1. Huis de Beukelaer is rookvrij.
10.2. Tijdens de schoonmaak doen wij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris dus in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij je binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk ben je bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
10.3. Stoelkussens dienen ‘s avonds na gebruik binnen te worden gelegd en de parasol na gebruik of bij storm inklappen en afdekken.

Oplevering:
11.1. Het gastenverblijf moet in zijn oorspronkelijke staat opgeleverd worden:

– Het gastenverblijf is opgeruimd en alle meubilair op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.
– De prullenbakken en vuilnisbak leeg maken en alle huisvuil in dichtgeknoopte vuilniszakken buiten zetten.
– Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
– Buitentafels en -stoelen op de oorspronkelijke plaats terugzetten.
– Gebruikte bedden s.v.p. afhalen.
– Alle schades, breuk of gebreken, aan de eigendommen van de verhuurder dien je te melden.
– Naaldhakken zijn niet toegestaan.

Wanneer je op bovengenoemde punten in gebreke blijft, wordt dit verrekend met de waarborgsom.

Aansprakelijkheid Verhuurder:
12.1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke zijn ontstaan tijdens het verblijf op in, om en aan zijn eigendommen.

Tot slot:
Wij hebben er alles aan gedaan om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mochten er toch nog dingen zijn die aan onze aandacht zijn ontsnapt, laat het ons dan weten. Wij zullen er alles aan doen om je vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Ineke en Risco de Jager